Board of Directors

Last update: 2018-11-12

Åke Sund

Åke Sund

Ordförande (sedan 2016)

Född: 1957
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, RMI/Berghs och ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Egenföretagare och styrelseuppdrag.
Tidigare erfarenheter: Koncernledning för ASSA ABLOY AB 1994– 2010.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Zaplox AB. Styrelseledamot i Healthy Business Development AB.
Tidigare styrelseuppdrag: (senaste fem åren): Styrelseordförande i SaltX Technology AB och Zaplox Market AB. Styrelseledamot i Calle Flygare Teaterskola AB.

Aktieinnehav: 199 999

Elin Lydahl

Elin Lydahl

Ledamot (sedan 2017)

Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör i miljöteknik, Kungliga Tekniska Högskolan och studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Del av koncernledningen för Telge AB och VD för Tom Tits Experiment AB.
Tidigare erfarenheter: Hållbarhetschef för Sweco Energuide AB. Generalsekreterare för TEKO och Teknikföretagens Branschgrupper AB. Managementkonsult för Prové. Avdelningschef för Eltel Networks.
Övriga pågående uppdrag: VD i Tom Tits Experiment Aktiebolag. Styrelseordförande i Bosjö Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot i Aktiebolaget Sofielunds Gård, Aktiebolaget Spero,Aktiebolaget Sofielunds Fastigheter i Vingåker, AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Företagsparker, AB Hotel Malmköping, Bosjö Vindtyget 1 AB och Viren Fastigheter i Vingåker AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot för Svenska Moderådet Aktiebolag.

Aktieinnehav: 3 400 aktier av serie B.

Johan Nyström

Johan Nordström

Ledamot (sedan 2018)

Född: 1966
Utbildning: Arkitekt, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör i Skirner AB.
Tidigare erfarenheter: Fastighetschef Fabege Cityfastigheter AB och Näckebro AB
Övriga pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Sweco AB. Styrelseledamot i Hemfrid i Sverige AB, Skirner Förvaltning AB, Husa Skog AB, Fastigheten Skvalberget 21 AB, Hemfrid Rosenlundsgatan II AB och Hemfrid Rosenlundsgatan I AB. Styrelseledamot och VD i Skirner AB.
Tidigare styrelseuppdrag Styrelseordförande i Besqab AB (publ) och Besqab Projekt och Fastigheter Aktiebolag. Styrelseledamot i SunCool Aktiebolag, Knäreds Skogsfastigheter AB, Sparbössan Fastigheter AB och Djursholms Tennisklubb Fastighets AB.

Aktieinnehav: 10 227 808 aktier av serie B (privat och via bolag).

Indra Åsander

Indra Åsander

Ledamot (sedan 2017)

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelse- och andra förtroendeuppdrag.
Tidigare erfarenheter: Head of product management i Europa och head of content services i Europa i BA Mobility Services. Head of consumer business och head of business area internet services i Telia AB. Marketing director i Skanova AB. Director of product sales och divisional manager för företagskunder i Sverige samt för konsumentmarknaden i Vattenfall AB.
Övriga pågående uppdrag: Mentor i Novare Leadership Academy.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Mavab Aktiebolag. Styrelseledamot i Amer Sports Corporation, Pricer Aktiebolag och Aura Light Group AB.

Aktieinnehav: 18 000  aktier av serie B.

Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Ledamot (sedan 2018)

Född: 1966
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör och koncernchef i Cycleurope AB och vice verkställande direktör i Grimaldi Industri AB.
Tidigare erfarenheter: Styrelseordförande i CIC (Advisory board of ECF-European Cycling Federation). Styrelseledamot i Grimaldi Industri AB, VD och Styrelseordförande i FIV E. Bianchi i Italien.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB och Kohlswa Kedjan Aktiebolag. Medlem av Advisory Board i En Svensk Klassiker, EKS. Styrelseledamot i Bianchi Holding AB, VenCap Industrier AB, Monarkhuset AB och Grimaldi Industri Aktiebolag. Styrelseledamot och VD i Cycleurope AB, SAGRI Development AB och Cycleurope France Holding AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Velo & Oxygen Aktiebolag och AVEQIA AB. Styrelseledamot i Velo & Oxygen Aktiebolag, Active Sport Group Europe AB, GMV Fastighets Aktiebolag och Å. Karlsson Industrial Aktiebolag.

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson

Ledamot (sedan 2016)

Född: 1956
Utbildning: Ekonom, Frans Schartau och ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare samt andra styrelseuppdrag.
Tidigare erfarenheter: Logistikchef i Ericsson Information Systems AB. VD i Enator Systemlösningar AB, VC Concis Consulting AB, VD Askus AB och VD Conestra Management AB, Investment Director Industrifonden.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för Alelion Energy Systems AB, Conestra Management AB och ELTO Holding AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Swednanotech AB, ClimateWell AB, Eltani Fastighets AB, SunCool AB, KTH Seed Capital KB, KTH Chalmers Capital KB. Suppleanti Starcounter AB, Apica AB, Accedo Broadband AB, Auctions Online Scandinavia AB, Netadmin System i Sverige AB, Opalum AB.