News

News

Latest SaltX news

SaltX Technology Holding AB (publ) – Delårsrapport kvartal 1 2017
Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad
Den 19:e maj 2017 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) nyemission med företrädesrätt. Emissionen tecknades till närmare 149 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om cirka 49 procent. Aktieägare med företräde tecknade för 96 MSEK, och 53 MSEK tecknades…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 1 2017
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23 maj 2017, kl.12:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 1 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
SaltX presenting at IEA Heat Pump Conference 2017
SaltX Technology is attending the international Energy Agency’s Heat Pump Conference 2017 at the World Trade Centre in Rotterdam, The Netherlands during this week, presenting their research about SaltX Novel Gas-Driven Heat Pump. This conference is the 12th in a…
SaltX Technology får USA-order på gasdrivna värmepumpar – Säkrar fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 Mkr
First North-listade SaltX Technology får 4,5 Mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och…
SaltX Technology offentliggör prospekt inför företrädesemission
SaltX Technology Holding AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 2 – 19 maj 2017. 
Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission
Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier samt en emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram till anställda. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader.
SaltX säkrar EnerStore projekt med norska Östfold Energi
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North - har tecknat en avsiktsförklaring med norska Östfold Energi AS om ett bredare samarbetsprojekt för SaltX lösning för storskalig energilagring - EnerStore. Projektet genomförs för att utvärdera en fullskalig…
Annual Meeting 2017
SaltX Technology beviljas viktigt patent i Kina
Det svenska innovation- och energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar att det kinesiska patentverket har beviljat bolagets patentansökan avseende en så kallad termisk transistor. Patentet möjliggör en kostnadseffektiv lösning av SaltX applikation för gasdrivna värmepumpar.
SaltX årsredovisning har publicerats
Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning på corp.saltxtechnology.com.
SaltX och Energiforsk i samarbete kring pilotprojekt för storskalig energilagring -Lanseringsmöte med ledande energibolag i Stockholm
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology lanserar ett bredare samarbete med energisektorn för att genomföra ett pilotprojekt inom SaltX nya affärsområde – EnerStore. Vid lanseringsmötet, som hölls igår tisdag i Stockholm, deltog representanter från exklusivt utvalda energibolag, forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk,…
Presentation of SaltX Q4 interim report
Karl Bohman (CEO ) and Harald Bauer(CFO) presents the last interim report of 2016. Watch the presentation (in Swedish)
Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)
SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 20 april 2017 klockan 16:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.
SaltX Technology Holding AB (publ) -Bokslutskommuniké 2016
SaltX Technology genomför nyemission om 100 Mkr – Ökar satsningen på storskalig energilagring
· Efter framgångsrika tester intensifieras satsningen inom det nya affärsområdet för storskalig energilagring - EnerStore. · Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om företrädesemission uppgående till cirka 100 miljoner kronor. · Emissionslikviden skall i huvudsak användas till satsningar på EnerStore för…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommunikén 2016
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 17 mars 2017, kl.08:30 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
Framgång för SaltX test av storskalig energilagring
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har framgångsrikt genomfört verifieringstester av SaltX patenterade teknologi för storskalig energilagring - EnerStore. Verifieringen genomfördes i det storskaliga testlaboratoriet vid Deutsches Centrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Tysklands motsvarighet till NASA. 
SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North - har tecknat kontrakt med det amerikanska elbolaget Bonneville Power Administration (BPA) för att utveckla ett energilagringssystem till hushåll. Projektet sker i nära samarbete med Optimized Thermal Systems (OTS)…
SaltX och Öresundskraft i samarbete om ny gasvärmepump – ledande tillverkare i Europa deltar
Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på First North - har tecknat en avsiktsförklaring med Öresundskraft om att genomföra fälttester av SaltX gasvärmepumpar. Det sker i samarbete med en av Europas ledande OEM-tillverkare av värmepumpar. Testerna kommer att…