News

Latest SaltX news

SaltX presenting at IEA Heat Pump Conference 2017
SaltX Technology is attending the international Energy Agency’s Heat Pump Conference 2017 at the World Trade Centre in Rotterdam, The Netherlands during this week, presenting their research about SaltX Novel Gas-Driven Heat Pump. This conference is the 12th in a…
SaltX presenting at IEA Heat Pump Conference 2017
SaltX Technology is attending the international Energy Agency’s Heat Pump Conference 2017 at the World Trade Centre in Rotterdam, The Netherlands during this week, presenting their research about SaltX Novel Gas-Driven Heat Pump. This conference is the 12th in a…
SaltX årsredovisning har publicerats
Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning på corp.saltxtechnology.com.
Presentation of SaltX Q4 interim report
Karl Bohman (CEO ) and Harald Bauer(CFO) presents the last interim report of 2016. Watch the presentation (in Swedish)
SaltX Technology Holding AB (publ) -Bokslutskommuniké 2016
Karl Bohman presents Q4 2016
Watch the presentation (in Swedish)
SaltX Technology Holding AB (publ): Interim report Q3 2016
SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
Anodaram i slutförhandling om förvärv av ny verksamhet
Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet.
ANODARAM AB (PUBL): Bokslutskommuniké 2015
Anodaram senarelägger bokslutskommunikén
WYA Holding byter namn, kortnamn och hemsida
Som tidigare meddelats har WYA Holding AB (publ) bytt namn till Anodaram AB (publ). 
Kommuniké från extra bolagsstämma i WYA Holding AB
Vid dagens extra bolagsstämma i WYA Holding AB beslutades i enlighet med förslaget att avveckla verksamheten genom att dotterbolaget WhoYouAre LLC överlåts till grundarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund mot ersättning i form av inlösen av deras aktier i WYA…
DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015
TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015…
DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015
TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015…
WYA Holding senarelägger delårsrapport
Kallelse till extra bolagsstämma i WYA Holding AB (publ)
Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.
WYA HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2015
ANDRA KVARTALET 2015 · Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr. · Kassaflödet för…
WYA HOLDING AB (publ) kvartalsrapport januari–mars 2015