Back

SaltX årsredovisning har publicerats

ViewReleaseInStandardHtml

Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning på corp.saltxtechnology.com.

Årsredovisningen beskriver 2016 års verksamhet, ett händelserikt år för SaltX. Bolaget fortsatte att utveckla sin komponentaffär och gjorde framsteg inom samtliga områden med följande väsentliga händelser att betona:

  • SunCool: Produktionen av solfångare hos SunCools partner i Kina startade enligt plan strax innan årsskiftet. Serieproduktionen beräknas ske under 2017 i takt med att kommersialiseringsarbetet tar fart.
  • HeatBoost: SaltX har säkrat viktiga samarbeten med marknadsledande tillverkare och partners för att utveckla gasdrivna värmepumpar både för den amerikanska (Rheem och Oakridge National Lab) och europeiska marknaden (Fraunhofer Institut) i syfte att genomföra fältförsök med olika gasbolag såsom Öresundskraft under 2017.
  • VerdAcc: I oktober tecknade SaltX ett globalt licensavtal med Mobile Climate Control,en ledande leverantör av luftkonditioneringssystem, vilket gör det möjligt för SaltX att nå ut med sin teknologi till världens OEM-tillverkare av tunga fordon. Samarbetet med Alfa Laval fortskrider enligt plan.
  • EnerStore: SaltX säkrade förra året viktiga partners – bland andra Deutsches Luft- und Raumfart för genomförande av konceptverifieringstester. Målet är att under 2017 uppföra en större pilotanläggning tillsammans med ett eller flera energibolag i Europa.

Verksamheten har fortsatt bidragit till att ytterligare stärka Bolagets patentportfölj. Under året har tre nya patent beviljats och fyra nya patentansökan lämnats in.

Årsredovisningen kan laddas ner på corp.saltxtechnology.com under fliken Investor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) +46 (0)705 600 268 eller Harald Bauer (CFO) +46(0)708 108 034.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 23.30 CET.

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.corp.saltxtechnology.com.wkr0006.pdf