Investorrelationer

Välkommen till våra investerarsidor. Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om SaltX och bolagets ställning, verksamhet och utveckling. Informationen från SaltX ska öka kunskapen om och intresset för företaget.

Snabb information om SaltX