SvenskaEnglish

Incitamentsprogram

 

Vid årsstämman 7 april 2016 beslutades om ett nytt incitamentsprogram för ledning och samtliga anställda i Bolaget, ClimateWell eller annat bolag i koncernen.

Det ersätter dels ett existerande program i dotterbolaget som därmed avbryts och utgör dels ett nytt program. Totalt kommer 1,5 miljoner teckningsoptioner att emitteras med löptid i tre (3) år och en lösenkurs om 5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 29 maj–29 juni 2019. Dessa teckningsoptioner kommer att erbjudas att förvärvas av ledning och anställda i Bolaget, ClimateWell eller annat bolag i koncernen. Om dessa optioner utnyttjas fullt utkommer de nya aktierna att utgöra 2,9 procent av antal aktier i Bolaget, räknat efter full utspädning. Bolaget tillförs cirka 6 miljoner kronor vid fullt utnyttjande. Bolaget har ej för avsikt att notera dessa teckningsoptioner.