Ledning

Senast uppdaterad 2018-11-12

CEO

Karl Bohman

+46 (0)705 600 268

Anställd sedan 2011 och VD sedan 2014, tidigare affärsutvecklingschef

Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola och Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz. Ledarskapsutbildning vid Stanford Graduate School of Business, USA.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i SaltX Technology AB. Styrelseledamot i ClimateWell Core Technologies AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD för SunCool Aktiebolag. VD för Predect AB.
Tidigare erfarenheter:Totalt 16 års erfarenhet av teknik- och företagsutveckling i entreprenörsdrivna bolag och organisationer, som till exempel VD och grundare av ett trådlöst säkerhetsföretag för fraktcontainrar som såldes till GE Security. Innan dess Innovation Cell Manager på Ericsson Innovation Business Innovation. Internationell erfarenhet från flera år i USA och Asien. Vinnare av svenska IBM Smarter Planet 2010.

Aktieinnehav: 208 765 av serie B
Optionsinnehav: 80 000 TO3

 

FOUNDER & CTO/EVP

Göran Bolin

+46 (0)709 461 445

Anställd sedan 2001, grundare av ClimateWell AB.

Född: 1947
Utbildning: Tekniskt gymnasium. Musikakademin i Wien och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan som ej avslutats p.g.a. uppstart av Bolin Konstruktion AB.
Övriga pågående uppdrag: VD och suppleant i ClimateWell Core Technologies AB. Vice VD och suppleant i SaltX Technology AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Solar Utility Network Acting Sweden AB. Vice VD i SunCool Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter: Grundare och VD på Bolin Konstruktion. Uppfinnare av bokbinderimaskiner inklusive pocketbokformat (1977–1989). Grundare och VD på Solsam Sunergy AB. Byggde upp Sveriges största solenergiföretag (1989–2003). Författare och medförfattare till samtliga SaltX Technologys cirka 100 patent. 30 års erfarenhet av solenergibranschen Technology Pioneer vid World Economic Forum 2007.

Aktieinnehav: 155 715 aktier av serie B
Optionsinnehav: 100 000 TO3

 

CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare Harald Bauer Konsult enskild firma.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pricer Communication Aktiebolag, Pricer Consulting Aktiebolag och Pricer Explorative Research (PER) AB. VD i Pricer Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter:CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 18 633 aktier av serie B
Optionsinnehav: 9 000 TO2, 50 000 TO3, 70 000 TO4