Ledning

Senast uppdaterad 2019-02-15

Harald Bauer

ACTING CEO & CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare Harald Bauer Konsult enskild firma.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pricer Communication Aktiebolag, Pricer Consulting Aktiebolag och Pricer Explorative Research (PER) AB. VD i Pricer Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter:CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 18 633 aktier av serie B
Optionsinnehav: 50 000 TO3, 70 000 TO4

 

Göran Bolin

FOUNDER & CTO/EVP

Göran Bolin

+46 (0)709 461 445

Anställd sedan 2001, grundare av ClimateWell AB.

Född: 1947
Utbildning: Tekniskt gymnasium. Musikakademin i Wien och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan som ej avslutats p.g.a. uppstart av Bolin Konstruktion AB.
Övriga pågående uppdrag: VD och suppleant i ClimateWell Core Technologies AB. Vice VD och suppleant i SaltX Technology AB.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Solar Utility Network Acting Sweden AB. Vice VD i SunCool Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter: Grundare och VD på Bolin Konstruktion. Uppfinnare av bokbinderimaskiner inklusive pocketbokformat (1977–1989). Grundare och VD på Solsam Sunergy AB. Byggde upp Sveriges största solenergiföretag (1989–2003). Författare och medförfattare till samtliga SaltX Technologys cirka 100 patent. 30 års erfarenhet av solenergibranschen Technology Pioneer vid World Economic Forum 2007.

Aktieinnehav: 155 715 aktier av serie B
Optionsinnehav: 100 000 TO3

 

Harald Bauer

CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare Harald Bauer Konsult enskild firma.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pricer Communication Aktiebolag, Pricer Consulting Aktiebolag och Pricer Explorative Research (PER) AB. VD i Pricer Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter:CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 18 633 aktier av serie B
Optionsinnehav: 50 000 TO3, 70 000 TO4