Ledning

Senast uppdaterad 2019-05-06

CEO

Carl-Johan Linér

Anlitad sedan 2019

Född: 1958
Utbildning: MSc Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseordförande STRI AB (2014-2017), Styrelsemedlem STRI AB (2011-2014), Styrelsemedlem ABB AB (2012-2015)Tidigare erfarenheter: Vice VDABB Sverige och ansvarig ABB Division Power Products i Ludvika. Tidigare uppdrag på Indutrade som Vice VD.

Aktieinnehav: 5 000

Harald Bauer

CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare Harald Bauer Konsult enskild firma.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pricer Communication Aktiebolag, Pricer Consulting Aktiebolag och Pricer Explorative Research (PER) AB. VD i Pricer Aktiebolag.
Tidigare erfarenheter:CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 18 633 aktier av serie B
Optionsinnehav: 50 000 TO3, 70 000 TO4