SvenskaEnglish

Press­meddelanden

SaltX i avtal med australiensisk marknadsledare Impacts Solar – Ska utveckla banbrytande lagringsteknologi för koncentrerad solvärme
Nasdaq First North-listade SaltX Technology har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med Impacts Solar - ett marknadsledande australiensiskt bolag inom koncentrerad solvärme. Syftet med partnerskapet är att utveckla den mest kostnadseffektiva lösningen för att lagra solvärme. Projektet inleds inom kort…
SaltX vinnare i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017
SaltX Technology vann Årets tillväxtbolag och Industrins pris i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017. 50 bolag utvalda från 400 nordiska bidrag var med och tävlade i finalen under Almedalsveckan i Visby, där alltså SaltX tog hem två priser. 
Ytterligare energibolag med i SaltX pilotprojekt – Göteborg Energi och Öresundskraft deltar i test av storskalig energilagring
Ytterligare två energibolag - Göteborg Energi och Öresundskraft - knyts nu till pilotprojektet för storskalig energilagring som First North-listade SaltX Technology genomför tillsammans med Vattenfall. Pilotanläggningen kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera SaltX…
SaltX och Aalborg CSP ska utveckla integrerad energilagring för den globala solkraftsmarknaden
Nasdaq First North-listade SaltX Technology och danska Aalborg CSP har träffat en överenskommelse om ett icke-exklusivt utvecklings- och samarbetsavtal. Parterna ska utveckla och kommersialisera en lösning för integrerad energilagring baserad på SaltX patenterade EnerStore teknologi för koncentrerad solkraft. En första…
Information om försäljning av insynsperson i SaltX Technology
SaltX Technologys Vice VD och tekniska chef Göran Bolin har den 2 juni 2017 avyttrat 159 000 B-aktier (inklusive BTA) samt 135 064 teckningsoptioner TO2 av sitt innehav i SaltX Technology Holding AB. Försäljningen, som har registrerats hos Finansinspektionen, har gjorts…
SaltX och Vattenfall i pilotprojekt för storskalig energilagring
Nasdaq First North-listade SaltX Technology och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring att genomföra ett pilotprojekt för storskalig energilagring. En pilotanläggning ska uppföras i ett av Vattenfalls fjärrvärmenät och användas för att verifiera SaltX EnerStore-teknologi i full skala. Pilotanläggningen kommer även…
Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology
Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2016/2018 (TO2) avseende teckningskurs och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen SEK 4,72 per aktie och det…
Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad
Den 19:e maj 2017 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) nyemission med företrädesrätt. Emissionen tecknades till närmare 149 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om cirka 49 procent. Aktieägare med företräde tecknade för 96 MSEK, och 53 MSEK tecknades…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 1 2017
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23 maj 2017, kl.12:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 1 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
SaltX Technology får USA-order på gasdrivna värmepumpar – Säkrar fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 Mkr
First North-listade SaltX Technology får 4,5 Mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och…
SaltX Technology offentliggör prospekt inför företrädesemission
SaltX Technology Holding AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 2 – 19 maj 2017. 
Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission
Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier samt en emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram till anställda. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader.
SaltX säkrar EnerStore projekt med norska Östfold Energi
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North - har tecknat en avsiktsförklaring med norska Östfold Energi AS om ett bredare samarbetsprojekt för SaltX lösning för storskalig energilagring - EnerStore. Projektet genomförs för att utvärdera en fullskalig…
SaltX Technology beviljas viktigt patent i Kina
Det svenska innovation- och energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar att det kinesiska patentverket har beviljat bolagets patentansökan avseende en så kallad termisk transistor. Patentet möjliggör en kostnadseffektiv lösning av SaltX applikation för gasdrivna värmepumpar.
SaltX och Energiforsk i samarbete kring pilotprojekt för storskalig energilagring -Lanseringsmöte med ledande energibolag i Stockholm
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology lanserar ett bredare samarbete med energisektorn för att genomföra ett pilotprojekt inom SaltX nya affärsområde – EnerStore. Vid lanseringsmötet, som hölls igår tisdag i Stockholm, deltog representanter från exklusivt utvalda energibolag, forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk,…
Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)
SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 20 april 2017 klockan 16:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.
SaltX Technology genomför nyemission om 100 Mkr – Ökar satsningen på storskalig energilagring
· Efter framgångsrika tester intensifieras satsningen inom det nya affärsområdet för storskalig energilagring - EnerStore. · Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om företrädesemission uppgående till cirka 100 miljoner kronor. · Emissionslikviden skall i huvudsak användas till satsningar på EnerStore för…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommunikén 2016
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 17 mars 2017, kl.08:30 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
Framgång för SaltX test av storskalig energilagring
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har framgångsrikt genomfört verifieringstester av SaltX patenterade teknologi för storskalig energilagring - EnerStore. Verifieringen genomfördes i det storskaliga testlaboratoriet vid Deutsches Centrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Tysklands motsvarighet till NASA. 
SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM
Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North - har tecknat kontrakt med det amerikanska elbolaget Bonneville Power Administration (BPA) för att utveckla ett energilagringssystem till hushåll. Projektet sker i nära samarbete med Optimized Thermal Systems (OTS)…