SvenskaEnglish

Press­meddelanden

SaltX Technology introducerar SunCool i Ghana
- Inleder samarbete med lokalt energibolag Nasdaq First North-listade SaltX Technology har inlett ett samarbete med ett nystartat energibolag i Ghana - SolarX. Bolaget har i samband med avtalet lagt en första order av en demonstrationsanläggning som ska visas upp…
SaltX Technology vinner E.ON:s och Veckans Affärers E-prize
Nasdaq First North-listade SaltX Technology tog på onsdagen emot EON:s och Veckans Affärers E-prize i kategorin Förnybar energi samt Folkets Pris där SaltX fick över 66% av de rösterna. ”Utmärkelsen går till de allra smartaste svenska energiinnovationerna i kategorierna förnybar energi,…
SaltX Technology beviljas europeiskt solfångarpatent
– Intensifierar marknadsföring av SunCool i Europa Nasdaq First North-listade SaltX Technology har av European Patent Office (EPO) beviljats ett patent för andra generationens solfångare. Det är samma lågkostnadsversion som nu börjar serietillverkas i Kina. Patentet gör att SaltX även…
SaltX gör strategisk rekrytering och förstärker ledningen
– Paul Nord anställs som ny utvecklingschef SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – fortsätter att bygga en organisation för snabb internationell expansion. Paul Nord som rekryteras som Vice President Engineering får övergripande ansvar för bolagets utvecklingsprojekt och…
Extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)
Aktieägarna i SaltX Technology Holding AB (publ) med org.nr. 556917–6596 (”SaltX” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 30 oktober 2017 klockan 13:30 i Bolagets lokaler på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten. 
SaltX Technology förvärvar SunCool AB
- Effektiviserar bearbetandet av kinesiska marknaden - Betalar med SaltX-aktier motsvarande ca 1 procents utspädning · SaltX Technology, noterat på Nasdaq First North, meddelar i dag sin avsikt att föreslå aktieägarna att bolaget SunCool och SaltX går samman. Syftet med…
SaltX tecknar avsiktsförklaring med världsledande vindkraftsleverantör – Kinesiska Goldwind vill använda SaltX lösning för storskalig energilösning
SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – har tecknat en avsiktsförklaring med världens tredje största tillverkare av vindturbiner, kinesiska Goldwind. Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla och kommersialisera en banbrytande lösning där Goldwinds vindkraftsturbiner kombineras med SaltX…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 2 2017
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 28 augusti 2017, kl.10:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 2 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
SaltX i avtal med australiensisk marknadsledare Impacts Solar – Ska utveckla banbrytande lagringsteknologi för koncentrerad solvärme
Nasdaq First North-listade SaltX Technology har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med Impacts Solar - ett marknadsledande australiensiskt bolag inom koncentrerad solvärme. Syftet med partnerskapet är att utveckla den mest kostnadseffektiva lösningen för att lagra solvärme. Projektet inleds inom kort…
SaltX vinnare i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017
SaltX Technology vann Årets tillväxtbolag och Industrins pris i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017. 50 bolag utvalda från 400 nordiska bidrag var med och tävlade i finalen under Almedalsveckan i Visby, där alltså SaltX tog hem två priser. 
Ytterligare energibolag med i SaltX pilotprojekt – Göteborg Energi och Öresundskraft deltar i test av storskalig energilagring
Ytterligare två energibolag - Göteborg Energi och Öresundskraft - knyts nu till pilotprojektet för storskalig energilagring som First North-listade SaltX Technology genomför tillsammans med Vattenfall. Pilotanläggningen kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera SaltX…
SaltX och Aalborg CSP ska utveckla integrerad energilagring för den globala solkraftsmarknaden
Nasdaq First North-listade SaltX Technology och danska Aalborg CSP har träffat en överenskommelse om ett icke-exklusivt utvecklings- och samarbetsavtal. Parterna ska utveckla och kommersialisera en lösning för integrerad energilagring baserad på SaltX patenterade EnerStore teknologi för koncentrerad solkraft. En första…
Information om försäljning av insynsperson i SaltX Technology
SaltX Technologys Vice VD och tekniska chef Göran Bolin har den 2 juni 2017 avyttrat 159 000 B-aktier (inklusive BTA) samt 135 064 teckningsoptioner TO2 av sitt innehav i SaltX Technology Holding AB. Försäljningen, som har registrerats hos Finansinspektionen, har gjorts…
SaltX och Vattenfall i pilotprojekt för storskalig energilagring
Nasdaq First North-listade SaltX Technology och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring att genomföra ett pilotprojekt för storskalig energilagring. En pilotanläggning ska uppföras i ett av Vattenfalls fjärrvärmenät och användas för att verifiera SaltX EnerStore-teknologi i full skala. Pilotanläggningen kommer även…
Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology
Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2016/2018 (TO2) avseende teckningskurs och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen SEK 4,72 per aktie och det…
Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad
Den 19:e maj 2017 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) nyemission med företrädesrätt. Emissionen tecknades till närmare 149 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om cirka 49 procent. Aktieägare med företräde tecknade för 96 MSEK, och 53 MSEK tecknades…
Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 1 2017
SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23 maj 2017, kl.12:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 1 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 
SaltX Technology får USA-order på gasdrivna värmepumpar – Säkrar fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 Mkr
First North-listade SaltX Technology får 4,5 Mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och…
SaltX Technology offentliggör prospekt inför företrädesemission
SaltX Technology Holding AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 2 – 19 maj 2017. 
Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission
Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier samt en emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram till anställda. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader.