SvenskaEnglish

Aktiekapitalets utveckling

 

Aktierna i SaltX Technology har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor.

 

Förändring
AK
Ack
AK
Förändr.
antal aktier
Ack
antal aktier
Kvotvärde
Bolagsbildning (2013) +50 000 50 000 +50 000 50 000 1,00
Split 50 000 +450 000 500 000 0,10
Nyemission (2013) +418 750 468 750 +4 187 500 4 687 500 0,10
Nyemission (2014) +31 250 500 000 +312 500 5 000 000 0,10
Nyemission (2014) +176 050 676 050 +1 760 500 6 760 500 0,10
Fondemission (2015) +202 815 878 865 6 760 500 0,13
Minskning (2015) -357 500 521 -2 750 000 4 010 500 0,13
Fondemission (2015) +360 945 882 310 4 010 500 0,22
Nyemission (mars 2016) +660 000 1 542 310 +3 000 000 7 010 500 0,22
Nedsättning av aktiekapital –981 470 560 840 7 010 500 0,08
Apportemission (93 %) 2 022 824 2 583 664 +25 285 305 32 295 805 0,08
Nyemission (juni 2016) 560 000 3 143 664 +7 000 000 39 295 802 0,08
Nyemission (garanter och rådgivare juni 2016) 176 000 3 496 840 +2 200 000 41 495 802 0,08
Apportemission juli 162 413,52 3 482 077,68 2 030 169 43 525 971 0,08
Pågående och planerade aktiviteter
Apportemission planeras 14 762,32 3 496 840,00 184 529 43 710 500 0,08
 Apportemission av nya aktier i ClimateWell 83 333,28 3 580 173,28 1 041 666 44 752 166 0,08