SvenskaEnglish

Aktiekapitalets utveckling

 

Aktierna i SaltX Technology har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor.

 

Förändring
AK
Ack
AK
Förändr.
antal aktier
Ack
antal aktier
Kvotvärde
Bolagsbildning (2013) +50 000 50 000 +50 000 50 000 1,00
Split 50 000 +450 000 500 000 0,10
Nyemission (2013) +418 750 468 750 +4 187 500 4 687 500 0,10
Nyemissioner (2014) +207 300 676 050 +2 073 000 6 760 500 0,10
Fondemission (2015) +202 815 878 865 6 760 500 0,13
Minskning (2015) -357 500 521 -2 750 000 4 010 500 0,13
Fondemission (2015) +360 945 882 310 4 010 500 0,22
Nyemission (mars 2016) +660 000 1 542 310 +3 000 000 7 010 500 0,22
Nedsättning av aktiekapital –981 470 560 840 7 010 500 0,08
Apportemission (93 %) 2 022 824 2 583 664 +25 285 305 32 295 805 0,08
Nyemission (juni 2016) 560 000 3 143 664 +7 000 000 39 295 802 0,08
Nyemission (garanter och rådgivare juni 2016) 176 000 3 496 840 +2 200 000 41 495 802 0,08
Apportemissioner (2016) 175 987 3 495 651 2 199 838 43 695 640 0,08
Nyemission 83 333 3 578 985 1 041 667 44 737 307 0,08
Apportemission (april 2017) 1 132 3 580 117 14 151 44 751 458  0,08
Nyemission (maj 2017) 716 023 4 296 140 8 950 291 53 701 749 0,08
Emission genom teckningsoption (juli 2017) 78 213 4 374 353 977 663 54 679 412 0,08