SvenskaEnglish

Ägarstruktur

 

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2017-12-31

Aktieägare Aktier Andel
Stiftelsen Industrifonden 13 159 274 24,0%
Skirner 9 779  618 17,8%
SEB 9 033 090 16,4%
Avanza 8 461 204 15,4%
Nordnet 6 037 945 11,0%
UBS 3 062 370 5,6%
Swedbank 1 971 583 3,6%
Nordea 1 913 981 3,5%
Handelsbanken 710 781 1,3%
Skandiabanken 343 392 0,6%
Övriga 446 636 0,8%
Total 54 919 874 100%

*Upplysningsvis anges att det innehav som tidigare angavs under ägaren Utilsun har distribuerats ut till de cirka 15 spanska ägarna till Utilsun och redovisas därmed inte som ett gemensamt innehav.