SvenskaEnglish

Ägarstruktur

 

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2017-03-31

Aktieägare Aktier Andel
Stiftelsen Industrifonden 12 819 989 28,7%
Skirner 7 096 098 15,9%
Utilsun 5 912 607 13,2%
Nordnet 2 424 791 5,4%
Avanza 1 076 592 2,4%
Nordea 1 633 469 3,7%
Northzone 1 233 132 2,7%
Swedbank 1 186 461 2,7%
Övriga 11 364 168 25,4%
Total 44 737 307 100,0%