SvenskaEnglish

Ägarstruktur

 

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2017-09-30

Aktieägare Aktier Andel
Stiftelsen Industrifonden 14 159 274 25,9%
Skirner 9 779  618 17,9%
Avanza 6 915 967 12,6%
Nordnet 6 455 139 11,8%
UBS 3 251 261 5,9%
Nordea 1 360 863 2,5%
Swedbank 1 665  824 3,0%
Övriga 11 091 466 20,3%
Total 54 679 412 100%

*Upplysningsvis anges att det innehav som tidigare angavs under ägaren Utilsun har distribuerats ut till de cirka 15 spanska ägarna till Utilsun och redovisas därmed inte som ett gemensamt innehav.