SvenskaEnglish

Ägarstruktur

 

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2017-06-30

Aktieägare Aktier Andel
Stiftelsen Industrifonden 12 819 989 23,9%
Skirner 7 096 098 13,2%
Utilsun 5 912 607 11,0%
Avanza 4 637 189 8,6%
Nordnet 4  179 501 7,8%
Nordea 1 029 119 1,9%
Swedbank 1 265 384 2,4%
Övriga, inkl. BTA 16 761 862 31,2%
Total 53 701 749 100%