Ägarstruktur

 

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2019-02-08

Ägarstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Upplysningsvis anges att det innehav som tidigare angavs under ägaren Utilsun har distribuerats ut till de cirka 15 spanska ägarna till Utilsun och redovisas därmed inte som ett gemensamt innehav.