Back

Inbjudan till telefonkonferens/onlinepresentation med anledning av offentliggörande av delårsrapport för andra kvartalet 2016

ViewReleaseInStandardHtml

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/onlinepresentation 25 augusti 2016, kl.15:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2016 publiceras samma dag ca kl.09:00.

Olika sätt att delta:
Via dator: http://bit.ly/2bXEBar
Via telefon: +46-8-5051-3563
Ange mötes-ID: 234 623 026

corp.saltxtechnology.com kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 15.45 CET.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68


SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.wkr0006.pdf