Back

Information om försäljning av insynsperson i SaltX Technology

ViewReleaseInStandardHtml

SaltX Technologys Vice VD och tekniska chef Göran Bolin har den 2 juni 2017 avyttrat 159 000 B-aktier (inklusive BTA) samt 135 064 teckningsoptioner TO2 av sitt innehav i SaltX Technology Holding AB. Försäljningen, som har registrerats hos Finansinspektionen, har gjorts av privatekonomiska skäl.

Efter försäljningen innehar Göran Bolin totalt 133 200 B-aktier (inklusive BTA) i Bolaget. Optionsinnehavet uppgår till 166 000 TO2 och 100 000 TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Bauer, CFO SaltX Technology, +46 (0)708 10 80 34

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.