Styrelse

Senast uppdaterad 2021-04-08

Åke Sund

Åke Sund

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2016
(ordförande under 2010-2016 i dotterbolaget SaltX Technology AB).

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, RMI/Berghs och ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Egen företagare och styrelseledamot för Healthy Business Development AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande för Zaplox AB, SunCool Aktiebolag, Embracing Sound AB och SaltX Technology AB. Styrelseledamot för Calle Flygare Teaterskola AB och ESE Expired AB.

Aktieinnehav i SaltX: 249 998 aktier av serie B (privat och via bolag).
Optionsinnehav i SaltX: 49 999 TO6.

Elin Lydahl

Elin Lydahl

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör i miljöteknik, Kungliga Tekniska Högskolan och studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Del av koncernledningen för Telge AB. VD för Tom Tits Experiment Aktiebolag. Styrelseordförande för Bosjö Fastigheter AB (publ) och Bosjö Vindtyget 1 AB. Styrelseledamot för Aktiebolaget Sofielunds Gård, Aktiebolaget Spero, Aktiebolaget Sofielunds Fastigheter i Vingåker AB, AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Företagsparker, AB Hotel Malmköping och Viren Fastigheter i Vingåker AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseledamot för Svenska Moderådet Aktiebolag.

Aktieinnehav i SaltX: 5 100 aktier av serie B.

Staffan Andersson

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Ekonomiekandidat, Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör, ägare och styrelseledamot för Power Transmission Consulting, PTC AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseledamot för Hexicon AB.

Aktieinnehav i SaltX:

Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och styrelseledamot för Cycleurope AB. Vice verkställande direktör och styrelseledamot för Grimaldi Industri AB.Styrelseordförande för Cycleurope Sverige AB och Monark Exercise AB. Styrelseledamot för Hövding AB (publ), Bianchi Holding AB, VenCap Industrier AB, SAGRI Development AB, Cycleurope France Holding AB och Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Medlem av Advisory Board i En Svensk Klassiker, ESK.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande för Velo och Oxygen Aktiebolag och AVEQIA AB. Styrelseledamot för Active Sport Group Europé AB, GMV Fastighets Aktiebolag och Å. Karlsson Industrial Aktiebolag.

Aktieinnehav i SaltX:

Erica Larson

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: M.Sc. i ekonomi från Uppsala universitet och National University of Singapore.
Övriga nuvarande befattningar: Affärsområdeschef för Kry AB
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): VD och styrelseledamot för Starcounter AB. Tidigare arbetat som lednings- och rådgivningskonsult för PwC, KPMG.

Aktieinnehav i SaltX: 9 800 aktier av serie B.


Hans Holmström

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå universitet och ekonomimaster vid Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2012 VD för Siemens Energy AB
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Har under en stor del av sin karriär varit anställd i ABB och innehaft flera ledande positioner för bland annat koncernens globala verksamhet inom kraftsystem och automation.

Aktieinnehav i SaltX:­­ –

Alla ledamöter anses oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.