Styrelse

Senast uppdaterad 2021-07-07

Åke Sund

Åke Sund

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2016
(ordförande under 2010-2016 i dotterbolaget SaltX Technology AB).

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, RMI/Berghs och ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Egen företagare och styrelseledamot för Healthy Business Development AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande för Zaplox AB, SunCool Aktiebolag, Embracing Sound AB och SaltX Technology AB. Styrelseledamot för Calle Flygare Teaterskola AB och ESE Expired AB.

Aktieinnehav i SaltX: 249 998 aktier av serie B (privat och via bolag).
Optionsinnehav i SaltX: 49 999 TO6.
Oberoende styrelseledamot.

Elin Lydahl

Elin Lydahl

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör i miljöteknik, Kungliga Tekniska Högskolan och studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Del av koncernledningen för Telge AB. VD för Tom Tits Experiment Aktiebolag. Styrelseordförande för Bosjö Fastigheter AB (publ) och Bosjö Vindtyget 1 AB. Styrelseledamot för Aktiebolaget Sofielunds Gård, Aktiebolaget Spero, Aktiebolaget Sofielunds Fastigheter i Vingåker AB, AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Företagsparker, AB Hotel Malmköping och Viren Fastigheter i Vingåker AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseledamot för Svenska Moderådet Aktiebolag.

Aktieinnehav i SaltX: 5 100 aktier av serie B.
Oberoende styrelseledamot.

Staffan Andersson

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Ekonomiekandidat, Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör, ägare och styrelseledamot för Power Transmission Consulting, PTC AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseledamot för Hexicon AB.

Aktieinnehav i SaltX: 7 000 aktier av serie B.
Oberoende styrelseledamot.

Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och styrelseordförande för Cycleurope Sverige AB. Verkställande direktör och styrelseledamot för Cycleurope ABVice Verkställande direktör och styrelseledamot för Grimaldi Industri Aktiebolag.  Styrelseordförande i Monark Exercise AB och i Cycling Industries Europe,CIE, Bryssel.Styrelseledamot i Hövding Sverige AB(Publ), En Svensk Klassiker AB,ESK,  och i Gymnastik-och idrottshögskolan, GIH. Styrelseledamot i Cycleurope France holding AB, Bianchi Holding AB, VenCap Industrier AB, SAGRI Development AB och Monarkhuset AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande i CIC, Bryssel(Advisory board of ECF-European Cyclists Federation).

Aktieinnehav i SaltX:
Oberoende styrelseledamot.

Erica Larson

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: M.Sc. i ekonomi från Uppsala universitet och National University of Singapore.
Övriga nuvarande befattningar: Affärsområdeschef Region Stockholm för Kry AB. Styrelseledamot för World’s Sports Group AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): VD  för Starcounter AB. Tidigare arbetat som lednings- och rådgivningskonsult för PwC, KPMG.

Aktieinnehav i SaltX: 9 800 aktier av serie B.
Oberoende styrelseledamot.


Hans Holmström

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå universitet och ekonomimaster vid Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2012 VD för Siemens Energy AB
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Har under en stor del av sin karriär varit anställd i ABB och innehaft flera ledande positioner för bland annat koncernens globala verksamhet inom kraftsystem och automation.

Aktieinnehav i SaltX:­­ –
Oberoende styrelseledamot.

Alla ledamöter anses oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.