Ledning

Senast uppdaterad 2020-05-14

CEO

Carl-Johan Linér

Anställd sedan 2019

Född: 1958
Utbildning:
MSc Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Styrelseordförande STRI AB (2014–2017), Styrelsemedlem STRI AB (2011–2014), Styrelsemedlem ABB AB (2012–2015)
Tidigare erfarenheter:
Vice VD ABB Sverige och ansvarig ABB Division Power Products i Ludvika. Tidigare uppdrag på Indutrade som Vice VD.

Aktieinnehav: 140 000 B-aktier

Harald Bauer

CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma och anställd sedan 2017

Född: 1957
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Tidigare erfarenheter:
CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 14 589 B-aktier
Optionsinnehav: 70 000 TO4, 2 500 TO6

Corey Blackman
Head of Technology

Corey Blackman

Anställd sedan 2011

Född: 1983
Utbildning:
Licentiatexamen i Energi och Miljöteknik, Mälardalens Högskola
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Tidigare erfarenheter:
Teknisk projektledare på Williams Industries, flera års erfarenhet inom förnyelsebar energi, energieffektivisering och inom värmekraftbranschen inom internationella bolag och projekt.

Head of Sales & Marketing

Eric Jacobson

Anställd sedan 2017

Född: 1991
Utbildning:
MSc Applied Sustainability & Climate strategy och BSc Business & Economics med fokus på Strategic Management, Lunds Universitet
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Tidigare erfarenheter:
SACCNY, Nordea Markets

Aktieinnehav: 6 898 B-aktier
Optionsinnehav: 50 000 TO4

Lars Croon

Head of EnerStore

Lars Croon

Anställd sedan 2017

Född: 1962
Utbildning:
Bygganläggningsteknisk linje, Parkskolan Örnsköldsvik
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
VD i eget bolag Croon & Logisk AB
Tidigare erfarenheter:
Grundare och delägare av Croon & Logisk AB, Projektledare för CHP-anläggningar, driftsättningar-CHP anläggningar, Projektkoordinator modernisering av styrsystem åt Stockholm Exergi. Utveckling av förbränningsmetoder TPS Studsvik.

Magnus Ekblad
Head of Project Management

Magnus Ekblad

Anställd sedan 2017 och anlitad via eget bolag sedan 2019

Född: 1983
Utbildning:
Civilingenjör i Kemi, Umeå Universitet
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
Ordförande och VD i HeatAmp Sweden AB och WE&ME Consulting AB sedan 2019.
Tidigare erfarenheter:
Chef för Försvarsmaktens mobila kemilaboratorium med uppdrag som involverade utlandsmissioner i Afghanistan och multinationella utvecklingsprojekt i Europa. Innan SaltX även varit projektledare i flertalet komplexa roller med höga krav på kvalitet, leverans och innovation.

Optionsinnehav: 25 000 TO4