Presentationer

Här publicerar vi presentationer riktade mot kapitalmarknaden.
2020-11-04
SaltX VD Carl-Johan Linér & CFO Harald Bauer presenterar Kvartalsrapport 3 för 2020.

2020-08-25
SaltX VD Carl-Johan Linér & CFO Harald Bauer presenterar Kvartalsrapport 2 för 2020.

2020-05-05
SaltX VD Carl-Johan Linér & CFO Harald Bauer presenterar Kvartalsrapport 1 för 2020.

2020-02-21
SaltX VD Carl-Johan Linér & CFO Harald Bauer presenterar Bokslutskommuniké, 2019.

2019-10-31

SaltX VD Carl-Johan Linér och CFO, Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 3, 2019 och svarar på frågor.

2019-08-23
SaltX VD Carl-Johan Linér och CFO, Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 2, 2019 och svarar på frågor.

2019-05-03
SaltX VD och CFO, Harald Bauer och Eric Jacobson, Head of growth & marketing presenterar Delårsrapport 1, 2019 och svarar på frågor.