Emission 2019

Företrädesemission 2019
Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr
– Tar nästa steg mot kommersialisering 

Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

  • 5 november 2019 – Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemissionen.
  • 8 november 2019 – Sista dag för handel inklusive teckningsrätt.
  • 11 november 2019 – Första dag för handel exklusive teckningsrätt.
  • 12 november 2019 – Avstämningsdag i företrädesemissionen.
  • 13 november 2019 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen.
  • 14 – 28 november 2019 – Teckningsperiod.
  • 14 – 26 november 2019 – Handel i teckningsrätter.
  • 14 november 2019 – Handel i BTA tills företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket.
  • 2 december 2019 – Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen.

Kontakt

CEO

Carl-Johan Linér 

 

Harald Bauer

CFO

Harald Bauer

+46 708 108 034