Teckningsoptioner

Teckningsoptioner

TO6

Hösten 2018 emitterades units bestående av en aktie och en teckningsoption och sammanlagt 14 755 993 teckningsoptioner. Villkoren har justerats något på grund av en företrädesemission hösten 2019. 1,9555 teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 12,71 kronor under perioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs SaltX Technology cirka 96 miljoner kronor. De 7 545 893 aktier som därmed ges ut utgör cirka 9,2 procent av aktiekapitalet. Dessa teckningsoptioner är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Optionsvillkor

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inget löpande incitamentsprogram baserat på optioner.